bosch logo

Atjaunināšanas datums: 6:54 / 16-jūl-2021

Robert Bosch SIA elektroinstrumentu nodaļas Cashback kampaņa 2021. gada jūlijs-augusts

1. KAMPAŅAS ORGANIZATORS
Par šo kampaņu atbildīgs ir Robert Bosch SIA, reģ. Nr. 40003111242, adrese: Rīga, Mūkusalas iela 101, LV-1004, Latvija.

E-pasts: rblv@lv.bosch.com; powertools.promo.lv@lv.bosch.com

Tālrunis: +371 67802080

(turpmāk – Bosch)

2. PAR KAMPAŅU
2.1. Dalībnieks

2.1.1. Visiem dalībniekiem jābūt juridiskām personām, vai, ja dalībnieks ir fiziska persona, tam jābūt vismaz 18 gadus vecam. Šajā kampaņā nedrīkst piedalīties Bosch produktu izplatītāji, tālākpārdevēji, iznomātāji, kā arī Bosch darbinieki. Kampaņā nedrīkst piedalīties izplatītāji, tālākpārdevēji, iznomātāji un citi tirgotāji savu klientu vārdā, nedz tieši, nedz netieši.

2.2. Veicināšanas produkti, ģeogrāfiskā teritorija un termiņi:

2.2.1. Šī veicināšanas kampaņa ir pieejama tikai, iegādājoties konkrētus Bosch veicināšanas produktus no kampaņas mazumtirgotājiem Latvijā veikalā vai Latvijas interneta veikalā. Šeit norādīti kampaņas mazumtirgotāji: https://boschpro.lv/. Kampaņā iekļautie veicināšanas produkti: Bosch profesionālie 18V (zils), Bosch profesionālie 12V (zils) un Bosch profesionālie mērinstrumenti (zils).

2.2.2. Veicināšanas kampaņa attiecas uz veicināšanas produktu iegādi no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. augustam ("Veicināšanas periods").

 

2.2.3. Dalībnieki var saņemt atlaides kodu tikai attiecībā uz faktiski samaksāto cenu par veicināšanas produktiem.

2.3. Par kampaņu

2.3.1. Kad dalībnieks pērk veicināšanas produktus un reģistrējas tīmekļa vietnē https://boschpro.lv/, dalībnieks iegūst tiesības saņemt atlaides kodu 25 EUR vērtībā par katriem iztērētajiem 250 EUR atbilstoši šādai tabulai:

Veicināšanas produkta iegāde (piemērs)

Pirkuma cena (ar PVN), minimums EUR

Atlaides koda vērtība EUR (ieskaitot PVN)

250

25

500

50

750

75

1 000

100

1 250

125

1 500

150

1 750

175

2 000

200

2 250

225

2 500

250

2 750

275

3 000

300


2.3.2. Veicināšanas produkti, kuri tiek atdoti atpakaļ (un kuriem nav trūkumu), netiek iekļauti kampaņā, un dalībnieki, kuri mēģinās gūt labumu no piedāvājuma, izmantojot atpakaļ nodotus produktus, nesaņems atlaides kodu. Ja Bosch jau ir piešķīris atlaides kodu, Bosch var to anulēt. Ja Bosch uzzina par tādu krāpšanu, Bosch var uzsākt tiesvedību pret iesaistītajiem dalībniekiem.

3. Kā piedalīties
3.1. Lai piedalītos veicināšanas kampaņā, dalībniekam jānopērk veicināšanas produkti un jāreģistrējas atbilstoši tiešsaistes instrukcijām Veicināšanas perioda ietvaros.

3.2. Lai dalībnieks varētu izmantot piedāvājumu, dalībniekam jārīkojas šādi:

(I) Dalībniekam jādodas uz vietni https://boschpro.lv/.

 

(II) Dalībnieks tiks novirzīts uz nākamo lapu, kurā dalībniekam jāuzklikšķina uz saites, lai nonāktu veidlapā, kurā var pieprasīt atlaides kodu. Šo veidlapu uztur mūsu partneris Benamic Unlimited, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Īrija, kas kārto reģistrāciju un atlaides koda piešķiršanu šajā kampaņā.

 

(III) Izmantojot Benamic Unlimited veidlapu, dalībniekam jāreģistrējas un jānorāda iegādātais veicināšanas produkts. Dalībniekam jāievada derīga produkta E-NR (modeļa numurs). Dalībnieks atradīs šo E-NR (modeļa numuru) pasūtījuma apstiprinājumā / čekā un uz produkta. Visos gadījumos ir jāiesniedz kontaktinformācija apstrādes un atlaides koda izsniegšanas nolūkā.


(III A) Ja dalībnieks ir uzņēmums: Dalībniekam tiek lūgts norādīt savus rekvizītus. Dalībniekam arī jāieskenē, jāielādē un jāpievieno pirkuma čeka vai pasūtījuma apstiprinājuma kopija. Šajā čekā / pasūtījuma apstiprinājumā skaidri jānorāda E-NR (modeļa numurs) vai produktu nosaukums, vai produktu numurs, kā arī produktu cena, iegādes datums un veikala nosaukums.

(III B) Ja dalībnieks ir fiziska persona: Dalībniekam jāieskenē, jāaugšupielādē un jāpievieno veicināšanas produkta čeka kopija. Šajā čekā ir jābūt skaidri norādītam E-NR (modeļa numurs) vai produktu nosaukumam, vai produktu numura, kā arī produktu cenai, iegādes datumam un veikala nosaukumam.

(IV) Kad tas ir izdarīts, dalībnieks saņem e-pastu ar apstiprinājumu, ka viņa pieteikums ir saņemts. Ja dalībnieks nav saņēmis e-pasta apstiprinājumu 24 stundu laikā no reģistrācijas, dalībnieks var sazināties ar Benamic Unlimited pa e-pastu bosch@promotion-support.com

3.3. Tiklīdz dalībnieka pieteikums ir saņemts un apstiprināts, Benamic Unlimited nosūtīs e-pasta ziņu ar atlaides kodu, norādot vērtību, kā aprakstīts 2.3.1. punktā.  Dalībnieks var izmantot atlaižu kuponu tikai pie iesaistītajiem mazumtirgotājiem veikalos Latvijā vai interneta veikalā, kur pirkums tika veikts, lai iegādātos kādu no Bosch precēm.

3.4. Benamic Unlimited centīsies nosūtīt augstāk minēto e-pastu ar atlaides kodu 7 dienu laikā no pilnīga un derīga paziņojuma saņemšanas.

3.5. Benamic Unlimited neapstrādā veidlapas, kas tiek saņemtas pēc Veicināšanas perioda beigām, vai ja Benamic Unlimited pēc saviem ieskatiem nolemj, ka tās ir nepilnīgas vai nesalasāmas.

3.6. Šo noteikumu priekšmets ir pakalpojums – iespējas piedāvājums dalībniekam iegūt atlaides kodu, kas ir pilnībā izpildīts, ja dalībnieks izpilda visus augstāk esošos norādījumus. Tādēļ atteikuma tiesības neattiecas uz šiem noteikumiem, un dalībnieks pilnībā atzīst un piekrīt, ka tas pieņem šos noteikumus.

4. ATRUNAS
Bosch un Benamic Unlimited patur tiesības izskatīt saņemtās veidlapas, lai pārbaudītu atbilstību šiem noteikumiem, un pieprasīt papildu informāciju un attiecīgos dokumentus, kādi var būt objektīvi vajadzīgi saskaņā ar likumu vai šiem noteikumiem. Bosch un Benamic Unlimited patur tiesības izslēgt reģistrāciju un/vai dalībniekus, ja rodas pamatotas aizdomas, ka kampaņa tiek jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantota.

5. Personas datu pārvaldība
5.1. Kampaņas ietvaros tiek vākti šādi personas dati – dalībnieka (vai, ja dalībnieks ir uzņēmums, tad pārstāvja) vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasts, pilsēta, valsts, pirkuma datums, pirkuma summa, veikala nosaukums. Bosch ir datu pārzinis un ir atbildīgs par personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamajiem likumiem un noteikumiem par personas datu aizsardzību attiecībā uz visiem personas datiem, kādus dalībnieks iesniedz saistībā ar šo kampaņu. Visus personas datus Bosch un Benamic Unlimited (kā apstrādātājs) apstrādās tikai tādā mērā, kā tas ir vajadzīgs šīs kampaņas pārvaldei, tai skaitā informācijas sniegšanai trešajām personām, kuras ir norīkotas administrēt kampaņu.

Bosch sadarbības partneri, kuru veikalos dalībnieks var izmantot atlaides kodu, arī var apstrādāt augstāk minētos personas datus kā datu pārziņi, ciktāl tas ir nepieciešams atlaides koda izmantošanas nodrošināšanai.

Bosch var atklāt dalībnieka personas datus, ja to pieprasa likums vai tiesas lēmums. Kad dalībnieks piedalās kampaņā, mēs apstrādājam dalībnieka informāciju, lai varētu izpildīt šos noteikumus. Tādēļ personas datu iesniegšana ir līgumiska prasība saskaņā ar šiem noteikumiem. Dalībnieka personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams kampaņas nolūkā.

5.2. Dalībniekam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus personas datus par dalībnieku mēs apstrādājam un kā mēs tos apstrādājam. Dalībniekam arī ir tiesības pieprasīt labot viņa persona datus, kurus mēs apstrādājam, ja tie ir nepareizi vai ir jāatjauno. Dalībniekam dažos gadījumos ir arī tiesības pieprasīt dzēst personas datus, piemēram, ja tie vairs nav nepieciešami tam nolūkam, kādam tie tika vākti, vai arī pieprasīt ierobežot apstrādi. Dalībnieks var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Lai izmantotu jūsu tiesības, lasiet vēl https://www.bosch.lv/izmantosanas-nosacijumi/privatuma-politika/?prevent-auto-open-privacy-settings=1.

 

 

6. LIKUMS UN JURISDIKCIJA
Ja likums atļauj, šie noteikumi un jebkuri strīdi, kas izriet no vai saistībā ar tiem un šo kampaņu, tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas likumiem, un tiem ir neekskluzīva Latvijas tiesu piekritība.

Ja jūs esat patērētājs, jūs varat iesniegt prasījumu Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).

Ja piekļuve kampaņai nav nodrošināta atbilstoši šiem noteikumiem, patērētājs var izmantot tiesību aizsardzības līdzekļus, kādus nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības likums vai citi piemērojamie patērētāju aizsardzības noteikumi.